Osadowski

Aktualności

NABORY WNIOSKÓW NA POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ RESTRUKTURYZACJĘ MAŁYCH GOSPODARSTW OGŁOSZONE!!!

Ogłoszone zostały kolejne nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020. Od 13 marca do 11 kwietnia 2017r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu  "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej". Od 30 marca do 28 kwietnia 2017r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw".

Więcej newsów

Agrainvest sp. z o.o.- firma należąca do Grupy Osadkowski

 

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

OSADKOWSKI SA oraz AGRINVEST Sp.z o.o.

z dnia 10 listopada 2017 roku

Działając zgodnie z postanowieniami art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U.Nr 94, poz 1037 z póż. zm.) (dalej: ksh), plan połączenia został opracowany dzięki wspólnym uzgodnieniom łączących się spółek.

Sposobem połączenia jest łączenie przez przejęcie (art. 492 par. 1 pkt 1 ksh).

Spółkami uczestniczącymi w połączeniu są:

1. Spółka przejmująca:

- Typ: spółka akcyjna:

- Firma: OSADKOWSKI spółka akcyjna:

- Siedziba: Bierutów

2. Spółka przejmowana:

- Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

- Firma:AGRAINVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

- Siedziba: Oleśnica:

W spółce przejmowanej wspólnicy oraz inne osoby nie posiadają żadnych praw. W spółce przejmującej wspólnikom oraz innym osobom nie zostaną przyznane żadne prawa.

Członkom organów spółek uczestniczących w połączeniu, ani też innym osobom biorącym udział w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści.

Połączenie nastąpi:

- bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej,

- metodą łączenia udziałów,

- bez zamykania ksiąg rachunkowych w spółce przejmowanej.

 

Zapraszamy do odwiedzania naszej zakładki na stronie www.osadkowski.pl,  gdzie zamieszczamy oferty i najświeższe informacje