Osadowski

NABORY WNIOSKÓW NA POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ RESTRUKTURYZACJĘ MAŁYCH GOSPODARSTW OGŁOSZONE!!!

"Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" to premia 100.000 zł. na inwestycje związane m.in. z zakupem nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia w ceu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Przeznaczona jest dla rolników, małżonków rolnika lub domowników ubezpieczonych w KRUS, których gospodarstwa nie przekraczają wielkości ekonomicznej 15 tys. euro.

W ramach "Restrukturyzacji małych gospodarstw" można uzyskać premię 60.000 zł. przeznaczoną na prowadzenie w gospodarstwie działalności rolniczej lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Informacji o szczegółach wdrażanych działań oraz możliwości uzyskania dotacji udzielają doradcy "Agrainvest" Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYM DORADCĄ!