Osadowski
Postaw na swój rozwój  - weź udział w projekcie
 realizowanym przez naszą firmę!

Szczegółowy wykaz zrealizowanych projektów:

  • I. Projekt pt. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadry medycznej na rzecz profesjonalizmu w ochronie zdrowia; wielkość grupy docelowej: 480 osób, liczba godzin szkoleniowych: 1 788; wartość projektu: 1 020 875,30 zł.; okres realizacji: czerwiec 2006-czerwiec 2008; stopień osiągnięcia zakładanych rezultatów: 100%; obszar realizacji: województwo dolnośląskie; źródło finansowania: ZPORR, działanie 2.1.
  • II. Projekt pt. Nowe kwalifikacje, nowe możliwości – reorientacja zawodowa pracowników sektora ochrony zdrowia; wielkość grupy docelowej: 120 osób, liczba godzin szkoleniowych: 550; wartość projektu: 365 769,23 zł.; okres realizacji: styczeń 2007-kwiecień 2008; stopień osiągnięcia zakładanych rezultatów: 100%; obszar realizacji: województwo lubuskie; źródło finansowania: ZPORR, działanie 2.4.
  • III. Projekt pt. Nowe kwalifikacje, nowe możliwości – reorientacja zawodowa pracowników sektora ochrony zdrowia; wielkość grupy docelowej: 120 osób, liczba godzin szkoleniowych: 550; wartość projektu: 425 504,83 zł.; okres realizacji: listopad 2006-grudzień 2007; stopień osiągnięcia zakładanych rezultatów: 100%; obszar realizacji: województwo pomorskie; źródło finansowania: ZPORR, działanie 2.4.
  • IV. Projekt pt. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu organizacji rynków rolnych; wielkość grupy docelowej: 142 osoby, liczba godzin szkoleniowych: 304; wartość projektu: 39 555,00 zł.; okres realizacji: 2007-2008; stopień osiągnięcia zakładanych rezultatów: 53%; obszar realizacji: województwo opolskie; źródło finansowania: SPO, działanie 1.3.
  • V. Projekt pt. Nowe kwalifikacje, nowe możliwości – aktywizacja zawodowa kobiet z terenu Dolnego Śląska; wielkość grupy docelowej: 80 osób, liczba godzin szkoleniowych: 352; wartość projektu: 534 400,00 zł.; okres realizacji: marzec 2008-kwieceiń 2009; stopień osiągnięcia zakładach rezultatów: 100%; obszar realizacji: województwo dolnośląskie; źródło finansowania: POKL, poddziałanie 6.1.1.
  • VI. Projekt pt. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadry medycznej na rzecz profesjonalizmu w ochronie zdrowia; wielkość grupy docelowej: 120 osób, liczba godzin szkoleniowych: 368; wartość projektu: 640 780,00 zł.; okres realizacji: marzec 2008-czerwiec 2009; obszar realizacji: województwo pomorskie; źródło finansowania: POKL, poddziałanie 8.1.1.
  • VII. Projekt pt. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadry medycznej na rzecz profesjonalizmu w ochronie zdrowia; wielkość grupy docelowej: 120 osób, liczba godzin szkoleniowych: 448; wartość projektu: 451 615,20 zł.; okres realizacji: marzec 2008-czerwiec 2009; obszar realizacji: województwo lubuskie; źródło finansowania: POKL, poddziałanie 8.1.1.
  • VIII. Projekt pt. ”Nowe Pola Rozwoju”: 446 osób, liczba dni szkoleniowych: 231; wartość dofinansowania projektu: 2 081 990,27 zł.; okres realizacji: październik 2009-czerwiec 2011; stopień osiągnięcia zakładach rezultatów: 100%; obszar realizacji:  terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, źródło finansowania: POKL, poddziałanie: Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

  • IX. Projekt pt. „Grunt to doskonalenie”: 545 osób, w tym 173 uczestników doradztwa; wartość dofinansowania projektu 2 782 787,40 zł.; okres realizacji: lipiec 2011 – czerwiec 2013;  stopień osiągnięcia zakładanych rezultatów: 100%; obszar realizacji:  terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, źródło finansowania: POKL, poddziałanie: Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym Biurem

Czynne poniedziałek-piątek: 8.00-16.00
Ul. Krzywoustego 29
56-400 Oleśnica
tel. 71 314 17 24

Biuro projektu

71 314 17 24

biuro@agrainvest.pl