Osadowski

Misja

  • Skupiamy wokół siebie ludzi, dla których wyzwaniem jest tworzenie otaczające rzeczywistości, nadając jej nowe kierunki.
  • Wierzymy, że to właśnie ludzie z ich profesjonalizmem i chęcią rozwoju stanowią o sile naszej firmy.
  • Kierujemy się zasadami prawości i uczciwości, budując partnerskie relacje w biznesie.

Naszym celem jest:

  • Zapewnienie kompleksowego  ubezpieczenia gospodarstw rolnych
  • Profesjonalne doradztwo i wsparcie finansowe bieżącej działalności i nowych inwestycji
  • Oferowanie systemów finansowania (Agropożyczka, karta PayLink)
  • Pozyskiwanie funduszy ze środków unijnych
  • Wykonywanie audytów gospodarstwa pod kątem spełniania wymogów wzajemnej zgodności (Cross Compliance).

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYM DORADCĄ!