Osadowski
Bądź mądry przed szkodą - ubezpiecz się!

Ubezpieczenie maszyn rolniczych jest ubezpieczeniem skierowanym do rolników, Agro firm, klientów dealerów maszyn i klientów funduszy leasingowych. Ubezpieczenie o nazwie Agro Ekspert chroni maszyny i sprzęt rolniczy gospodarstwa przed zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą. Produkt ten to trzy atrakcyjne warianty do wyboru – Basic, Standard i Premium.

Korzyści jakie można uzyskać z ubezpieczenia to :

  • Zabezpieczenie przed skutkami zniszczenia, uszkodzenia lub utraty maszyny rolniczej,
  •  Brak udziału własnego (w zależności od wariantu ubezpieczeniowego),
  • Elastyczny okres ubezpieczenia – na 3 lub 12 miesięcy,
  • Brak potrąceń amortyzacji części maszyny przez 3 lata w wariancie Basic, 5 lat w wariancie Standard i 10 lat w Premium,
  •  Ochrona przed szkodami spowodowanymi awarią – wariant Premium,
  •  Wariant Premium jest ubezpieczeniem na bazie all risku,
  •  Wypłata odszkodowania nie zmniejsza sumy ubezpieczenia – wariant Premium.

 

WARIANT BASIC

WARIANT STANDARD

 

WARIANT PREMIUM

Franszyza integralna wynosi 1000 zł (firma ubezpieczeniowa odpowiada za szkody powyżej 1000 zł)

Franszyza integralna wynosi 500 zł (firma ubezpieczeniowa odpowiada za szkody powyżej 500 zł

Zapisy dotyczące franszyzy integralnej zostały zniesione

Ubezpieczenie obejmuje kradzież maszyny rolniczej (sprzętu) tylko z miejsca garażowania lub przechowywania (miejsce lub miejsca wskazuje się w umowie ubezpieczeniowej)

Ubezpieczenie obejmuje kradzież maszyny rolniczej (sprzętu) tylko z miejsca garażowania lub przechowywania (miejsce lub miejsca wskazuje się w umowie ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie obejmuje kradzież maszyny rolniczej (sprzętu) niezależnie od miejsca garażowania lub przechowywania

W przypadku kradzieży maszyny rolniczej (sprzętu) z placu składowego lub podwórza (miejsca ubezpieczenia), które nie spełnia wymogów zabezpieczenia wówczas ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie potrącając udział własny w wysokości 30% wartości szkody. 

W przypadku kradzieży maszyny rolniczej (sprzętu) z placu składowego lub podwórza (miejsca ubezpieczenia), które nie spełnia wymogów zabezpieczenia wówczas ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie potrącając udział własny w wysokości 20% wartości

szkody. 

W przypadku kradzieży maszyny rolniczej (sprzętu) z placu składowego lub podwórza (miejsca ubezpieczenia), które nie spełnia wymogów zabezpieczenia wówczas ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie potrącając udział własny w wysokości 10% wartości szkody. 

Ubezpieczenie obejmuje kradzież części maszyny rolniczej (sprzętu)

z miejsca garażowania lub przechowywania 

Ubezpieczenie obejmuje kradzież części maszyny rolniczej (sprzętu) z miejsca garażowania lub przechowywania 

Ubezpieczenie obejmuje kradzież części maszyny rolniczej (sprzętu) niezależnie od miejsca garażowania lub przechowywania

Franszyza integralna w ubezpieczeniu kradzieży części maszyny rolniczej (sprzętu), która wynosi 2000 zł

Franszyza integralna w ubezpieczeniu kradzieży części maszyny rolniczej (sprzętu), która wynosi 1000 zł

Franszyza integralna w ubezpieczeniu kradzieży części maszyny rolniczej (sprzętu), która wynosi 500 zł

Udział własny w ubezpieczeniu kradzieży części wynosi 15% wartości szkody

Udział własny w ubezpieczeniu kradzieży części wynosi 10% wartości szkody

Udział własny w ubezpieczeniu kradzieży części nie występuje

Ubezpieczyciel nie nalicza zużycia części (amortyzacji) dla maszyn nie starszych niż 3 lata

Ubezpieczyciel nie nalicza zużycia części (amortyzacji) dla maszyn nie starszych niż 5 lat

Ubezpieczyciel nie nalicza zużycia części (amortyzacji) dla maszyn nie starszych niż 10 lat

Suma ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów to 10 000 zł

Suma ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów to 12 000 zł

Suma ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów to 15 000 zł

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym Biurem

Czynne poniedziałek-piątek : 8.00- 16.00 Ul. Krzywoustego 29
56-400 Oleśnica
Tel. 71 314 17 24

Łukasz Woźniak

662 144 273

l.wozniak@agrainvest.pl

Zapytaj o ofertę

Napisz do nas