Osadowski
Bądź mądry przed szkodą - ubezpiecz się!

 

Ochrona prawna jest ubezpieczeniem majątkowym, zapewniającym uzyskanie pomocy Adwokata lub Radcy Prawnego, który będzie reprezentował Twoje sprawy w sądzie. Koszty sądowe, adwokata czy też rzeczoznawcy pokryje Concordia. Ubezpieczenie Ochrony Prawnej może być zawarte w czterech wariantach odpowiadającym różnym sferom życia lub działalności, których dotyczy ochrona ubezpieczeniowa: Auto (posiadanie i użytkowanie pojazdu), Rodzina (życie prywatne), Agro (działalność rolnicza) oraz Biznes (działalność gospodarcza). Warianty ubezpieczenia nie pokrywają się zakresami, wzajemnie się uzupełniając. Ubezpieczenie ochrony prawnej jest skierowane nie tylko do rolników i przedsiębiorstw rolnych, ale także do każdego z nas.

Korzyści jakie można uzyskać to:

  • Jedyna tego typu oferta na rynku skierowana do rolników i firm rolnych,
  • Szeroki zakres ubezpieczenia,
  • Gwarancja szybkiego i łatwego dostępu do wyspecjalizowanych usług prawnych oraz natychmiastowa pomoc Prawnika,
  • Telefoniczna porada prawna, która może zostać potwierdzona pisemną opinią prawną,
  • Brak limitów ilości prowadzonych spraw w ramach jednej plisy,
  • Brak karencji w zakresie prawa karnego,
  • Dochodzenie odszkodowań z pomocą Adwokata lub Radcy Prawnego bez konieczności płacenia wysokich prowizji.

 

 

 

 

Przykłady ryzyk objętych ubezpieczeniem Ochrony Prawnej i Porady Prawnej

 

 

OCHRONA PRAWNA AGRO

 

Dotyczy umów związanych z prowadzoną działalnością rolniczą

ARiMR kwestionuje poprawność złożonego przez Ubezpieczonego wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich

W zakresie umów i praw rzeczowych dotyczących pojazdów rolniczych i maszyn rolniczych niepodlegających obowiązkowi rejestracji

Zakupiony kombajn, ładowarka teleskopowa, dojarka ma wady (ochrona z zakresu gwarancji i rękojmi)

W zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Ubezpieczający zatrudniający pracowników ma z nimi spór z powodu wypowiedzenia umowy, zmiany wysokości wynagrodzenia, wystawienia świadectwa pracy itd.

Przy dochodzeniu odszkodowań

Organ administracji publicznej wydał decyzję w sprawie przymusowego uboju zwierząt wchodzących w skład gospodarstwa rolnego Ubezpieczonego. Jak dochodzić odszkodowania i w jakiej wysokości?

 

OCHRONA PRAWNA AUTO

 

Przy dochodzeniu własnych roszczeń odszkodowawczych

Ubezpieczony miał wypadek samochodowy. Sprawca początkowo przyznał się do winy, jednakże później wycofał się ze swoich oświadczeń. Twierdzi, że oświadczenie podpisał będąc w szoku po wypadku. Co w takiej sytuacji zrobić?

W zakresie prawa karnego i wykroczeń

Ubezpieczony nie zachował wymaganej ostrożności na drodze, wpadł w poślizg na ośnieżonej jezdni i spowodował poważny wypadek, uderzając w inne auto. Potrzebny mu będzie dobry obrońca, które wynajęcie może wynieść nawet około 10.000 zł.

W zakresie praw rzeczowych oraz umów związanych z ubezpieczonych pojazdem

Ubezpieczony sprzedał samochód, a nabywca domaga się zwrotu pieniędzy z powodu jego niesprawności. Na co pozwala prawo?

 

OCHRONA PRAWNA RODZINA

 

Przy dochodzeniu własnych roszczeń odszkodowawczych

Doszło do uszkodzenia albo kradzieży wartościowych rzeczy, które należą do Ubezpieczonego. Sprawca/ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania. Co robić?

W zakresie prawa karnego i wykroczeń (ochrona nie obejmuje przestępstw umyślnych)

Ubezpieczony został pociągnięty do odpowiedzialności za spowodowanie uszkodzenia ciała innej osoby.

W zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Spór z pracodawcą z powodu wypowiedzenia, nagany, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, wystawienia świadectwa pracy, odmowy udzielenia urlopu oraz przeniesienia na inne stanowisko. Co w takich sytuacjach robić?

 

OCHRONA PRAWNA BIZNES

 

Przy dochodzeniu własnych roszczeń odszkodowawczych

Właściciel lub kierownik firmy uległ wypadkowi w czasie wizyty w firmie kontrahenta

W zakresie prawa karnego i wykroczeń

Ubezpieczony został oskarżony o nieumyślne spowodowanie uszkodzenia ciała z powodu nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa albo sprzedaży niebezpiecznego produktu

W zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

ZUS domaga się zapłaty rzekomo zaległych składek, sprawa trafia do sądu ubezpieczeń społecznych

W zakresie umów i praw rzeczowych

Zakupiony przez Ubezpieczonego sprzęt komputerowy ma wady, oprogramowanie nie jest zgodne z warunkami umowy.

 

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym Biurem

Czynne poniedziałek-piątek : 8.00- 16.00 Ul. Krzywoustego 29
56-400 Oleśnica
Tel. 71 314 17 24

Marta Kastelik

668 121 339

m.kastelik@agrainvest.pl

Łukasz Woźniak

662 144 273

l.wozniak@agrainvest.pl

Zapytaj o ofertę

Napisz do nas