Osadowski

Gospodarstwa rolne oraz przedsiębiorstwa przetwarzające produkty spożywcze mogą uzyskać kredyty preferencyjne na realizację inwestycji w formie:

 •  dopłat do oprocentowania przez ARiMR w ramach linii:
  • Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych (nIP);
  • Kredyt na zakup gruntów rolnych (nKZ);
  • Kredyt dla „młodego rolnika” (nMR);
  • Kredyt dla grupy producentów rolnych (nGP);
  • Kredyt na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego (nGR);
  • Kredyt na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu (nNT);
  •  Kredyt na realizację inwestycji w ramach programów branżowych (nBR)
 • częściowej spłaty kapitału przez ARiMR w ramach linii CSK – dopłata do kapitału może wynieść do 35% wartości kredytu, max. 75 tys. zł

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYM DORADCĄ!