Osadowski

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach PROW 2007 - 2013 można otrzymać również za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania (LGD).

 

Dofinansowanie przyznawane jest na planowane inwestycje, które poza spełnieniem ogólnych warunków obowiązujących w w/w działaniach, są zgodne z kryteriami zapisanymi w lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez daną Lokalną Grupę Działania.

 

Wnioski o dofinansowanie dla każdej Lokalnej Grupy Działania odbywają się w różnych terminach, dlatego zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą!

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYM DORADCĄ!