Osadowski
Bądź mądry przed szkodą - ubezpiecz się!

Każdemu klientowi pomagamy wybrać najkorzystniejszy spośród wielu możliwych wariantów ubezpieczeniowych. Gwarantujemy fachową i kompleksową usługę w zakresie:

 • Ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami budżetu państwa,
 • Ubezpieczeń maszyn i urządzeń rolniczych w zakresie odpowiedzialności cywilnej,
 • AgroCasco, następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczeń majątkowych (ubezpieczenie budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, mienia i środków obrotowych, odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia działalności rolniczej)
 • Ubezpieczeń komunikacyjnych (AutoCasco, OC pojazdów mechanicznych, NW kierowcy i pasażera, Assistance)
 • Ubezpieczeń życiowych i chroniących od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczeń w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Ubezpieczeń ochrony prawnej

Zapewniamy Państwu dostęp do dodatkowych usług:

 • Zgłaszanie szkód za naszym pośrednictwem
 • Monitorowanie, na jakim etapie znajduje się likwidacja zgłoszonej szkody i pomoc w ustaleniu likwidatora przypisanego do konkretnego klienta
 • Pomoc przy kompletowaniu niezbędnej dokumentacji podczas procesu likwidacji szkód, w tym również na etapie odwołania od decyzji ubezpieczyciela
 • Pomoc przy wyjaśnianiu niejasności w Biurze Likwidacji Szkód Ubezpieczyciela

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym Biurem

Czynne poniedziałek-piątek : 8.00- 16.00 Ul. Krzywoustego 29
56-400 Oleśnica
Tel. 71 314 17 24

Łukasz Woźniak

662 144 273

l.wozniak@agrainvest.pl

Zapytaj o ofertę

Napisz do nas